MVS

Pokud knihovna nemá knihu žádanou čtenářem ve svém fondu, lze ji objednat meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny. Nelze vyžádat knihu, která je ve fondu příslušné knihovny pouze k nahlédnutí ve studovně.

Informace pro čtenáře:

Žádost o zaslání knihy může požadovat pouze registrovaný čtenář knihovny. Služba je zdarma (do konce roku 2019). Od 1.1. 2020 bude čtenáři účtována částečná úhrada za poštovné.

Zažádat můžete osobně v knihovně, písemně a nebo pošlete e-mail na adresu: 

knihovna@manetin.cz


Informace pro knihovny

Registrované knihovny mohou žádat na adrese:

knihovna@manetin.cz

Služba je do konce roku 2019 zdarma.

Od 1.1. 2020 knihovna účtuje poplatek dle aktuálního ceníku.