CENÍK

1. POPLATEK ZA REGISTRACI NA 1 ROK

Dospělí                                                                                      60 Kč

Děti do 15 let, senioři, studenti, TP                                        20 Kč

2. ZAMLUVENKOVÁ SLUŽBA

Upozornění zaslané sms nebo e-mailem                           zdarma

Rezervace, objednání dokumentu                                       zdarma

Nevyzvednutá rezervace, objednávka (po 7 pracovních dnech)                                                                                                                    5 Kč

3. PŘIPOMÍNKA PŘED UPLYNUTÍM VÝPŮJČNÍ LHŮTY

E-mailem nebo sms                                                             zdarma

4. POPLATKY Z PRODLENÍ (za překročení výpůjční doby)

Oznámení o překročení výpůjční doby se posílají pouze

sms a e-mailem.                                                  Odeslání zdarma

První upozornění na překročení výpůjční lhůty

(tj. u časopisů po 14 dnech, u ostatních dokumentů po 30 dnech)

Druhé a třetí upozornění

(vždy po 30 dnech od předchozího)

Výpočet poplatku z prodlení:                1 svazek/1 týden/ 2 Kč

(např. 10 svazků vrácených se zpožděním 14 dní = 40 Kč)

4. upomínka (aktuální dlužná částka + příspěvek na poštovné)

(zaslána písemně poštou) - příspěvek na poštovné           25 Kč

Před žalobní výzva                                                                  100Kč

Právní vymáhání                                                                 200 Kč

(poplatky se sčítají)

5. POPLATKY Z PRODLENÍ U MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Stejné jako u dokumentů z Městské knihovny Manětín (viz bod 4) + navýšení o částku, kterou požaduje půjčující knihovna

6. POKUTY PŘI ZTRÁTĚ MATERIÁLU

a) Kniha, hra, audiokniha nebo časopis téhož vydání

b) Kniha, hra, audiokniha nebo časopis jiného vydání

c) Zaplacení pořizovací hodnoty dokumentu

V případě c) je čtenář povinen navíc zaplatit poplatek za nové knihovnické zpracování, který činí:

a) v případě ztráty knihy, audioknihy, hry                           50 Kč

b) v případě ztráty periodika                                                  10 Kč

Pokuta za poškození čárového kódu                                      10 Kč

7. POPLATKY ZA MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBU

Poplatek za 1 svazek zapůjčený prostřednictvím MVS

(platí se při převzetí dokumentu)                            40 Kč

Poplatek za MVS pro knihovny                                 70 Kč

8. POPLATKY ZA ZTRÁTU ČTENÁŘSKÉHO PRŮKAZU

Vyhotovení duplikátu                                                20 Kč

9. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY                                   zdarma

(s časovým omezením, pokud je přítomen další zájemce)

10. REŠERŠNÍ SLUŽBY

Zadání (zadavatel platí i v případě rešerše s nulovým počtem záznamů)                                                      20 Kč

1 záznam rešerše                                                           1 Kč

11. REPROGRAFICKÉ SLUŽBY (KOPÍROVÁNÍ A TISK)

kopie černobílá A4                                                         2Kč

kopie barevná A4                                                           6Kč